Ansatte

Administrasjonen i Loxam AS ivaretar den daglig ledelse, økonomi/regnskap, teknisk ledelse og øvrige administrative funksjoner.

Frode Bergheim

2018.02.19

Administrerende direktør / CEO

Frode Bergheim, adm.dir.

Siri Bakken

2018.04.04

Administrasjonsleder / Administration Manager

Siri Bakken, adm.koordinator

Nils Andreas Nyquist

2018.02.19

Teknisk ansvarlig / Regional Technical Responsible (RTR)

Nils A. Nyquist, teknisk ansvarlig