Ansatte

Administrasjonen i LOXAM Rental, Norge består pr dags dato av 4 personer som ivaretar den daglig ledelse, økonomi/regnskap og øvrige administrative funksjoner.

Eirik Brekke

2017.01.27

Administrerende direktør

Eirik Brekke, adm.dir.

Petter Skalmerud

2017.01.27

Økonomisjef

Petter Skalmerud, økonomisjef

Siri Bakken

2017.01.27

Administrasjonskoordinator

Siri Bakken, adm.koordinator

Nils A. Nyquist

2017.01.27

Teknisk ansvarlig

Nils A. Nyquist, teknisk ansvarlig